Lidgeld seizoen '21-'22

Het voorbije 'corona' seizoen '20-'21 konden we maar genieten van een competitie van 6 wedstrijden.  Wij beseffen dat jullie allemaal correct jullie lidgeld hebben betaald.  Ook wij als club dienen inschrijvingsgeld te betalen aan Voetbal Vlaanderen, wij hopen daar als club een tegemoetkoming naar het komende seizoen toe van te krijgen.  

Toch willen wij als club naar onze leden een reductie geven voor het komende seizoen, om het vorige te compenseren, ongeacht wat de federatie naar onze club zal doen.

Het lidgeld voor alle leden, heren en dames, werd vastgelegd op €40 per lid*.  Dit compenseert vooral de verzekering van de leden.  Wij als club, betalen de huur sportzaal, scheidsrechtervergoedingen, lidgeld VFV en andere onkosten voor het komende seizoen 21-22.

Het lidgeld dient betaald te worden voor 1 aug '21.  Een mail met de betalingsgegevens zal nog worden verstuurd naar alle leden.

*Studenten tot 21j krijgen nog extra korting, alsook leden die niet volwaardig sportief actief zijn.